Home

Isp sanktioner

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är ansvarig myndighet för frågor rörande vapenembargon. Bakgrund till sanktionerna Till följd av händelserna på Tiananmen Square i Peking 1989 införde flera EU-länder vapenembargon mot Kina Sanktioner skiljer sig från andra utrikespolitiska instrument genom att vara reglerade på rättslig väg. De är precist utformade och brott mot dem kan medföra straff. Sanktioner är avsedda att vara tidsbegränsade och föremål för regelbunden översyn i ljuset av utvecklingen. När målet för dem är uppnått ska de avvecklas

ISP är även huvudansvarig myndighet för frågor om vapenembargot. Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s uppdrag begränsas till tillståndsprövning relaterad till varor och teknik (och anslutande tjänster) som finns i bilaga I till förordningen till den del dessa upptas i del 1 i de förteckningar som hålls av gruppen av länder som levererar kärnmaterial Sanktionerna regleras i rådsbeslut 2012/642/GUSP. De unionsrättsliga delarna av sanktionerna regleras i rådsförordning (EG) 765/2006, med de ändringar som framgår i rådets vidare förordningar och genomförandeförordningar. Vänligen se EU Sanctions Map och EUR-Lex (länkar nedan) för uppdaterad information om gällande rättsakter

Sanktioner mot Kina - Regeringen

 1. ISP är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Myndigheten är tillstånds- och tillsynsmyndighet när det gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt nationell myndighet för kemvapenkonventionen. ISP hanterar även riktade sanktioner, deltar i internationellt samarbete och ger Regeringskansliet stöd och bistånd inom angivna.
 2. Det finns tre system av sanktioner med olika inriktning som gäller Ryssland och utvecklingen i Ukraina, alla införda av EU. Det första systemet består av åtgärder mot personer i Ukraina som utpekats som ansvariga för förskingring av ukrainska statsmedel och personer ansvariga för brott mot mänskliga rättigheter i landet
 3. Sanktioner. Av olika politiska skäl kan EU, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) eller FN besluta om exportförbud till vissa länder. Förbudet kan vara totalt eller beröra vissa produkter. Anledningen kan till exempel vara att landet befinner sig i krig
 4. Bakgrund till sanktionerna. I mars 2011 inleddes folkliga protester i Syrien som slogs ned med våld av statsmakten. Mot bakgrund av detta beslutade Europeiska unionen den 9 maj 2011 att införa riktade sanktioner mot landet och ansvariga individer
 5. ister Rafiq Hariri och ett tjugotal ytterligare personer i ett bombattentat i Beirut. FN:s säkerhetsråd fördömde attacken och beslutade genom resolution 1636 (2005) om särskilda restriktiva åtgärder mot personer som av säkerhetsrådets sanktionskommitté för Libanon registrerats som misstänkta för.
 6. Produkter för dubbla användningsområden, PDA, får inte exporteras utanför Europa utan tillstånd. Stockholms universitet måste säkerställa att all hantering av PDA genomförs i enlighet med lagar och regleringar

ISP hemsida ger mer information om de totalt c:a 10 olika tillstånd som kan vara tillämpliga i olika situationer. Sanktioner och förbjudna handelspartners. Ett flertal sanktioner gäller sedan tidigare , bl a som resultat av Rysslands aggression, invasion och ockupation av delar av Ukraina. ISP hemsida listar de av EU och FN beslutade. EU-sanktioner. Såväl finansiella företag som ett betydande antal företag och yrkesutövare utanför den finansiella sektorn är skyldiga att följa de sanktioner som EU:s ministerråd har utfärdat och som riktar sig mot personer och enheter som misstänks för inblandning i terroristhandlingar eller samröre med terrorister och personer med anknytning till vissa regimer utanför EU ISP hanterar även riktade sanktioner, deltar i internationellt samarbete och ger Regeringskansliet stöd och bistånd inom angivna områden. Läs mer om oss på isp.se. Myndigheten strävar efter att bibehålla en jämn köns- och åldersfördelning och att få en ökad mångfald ISP är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Fokus ligger på kontroll och tillsyn av krigsmateriel och andra strategiska produkter, hantering av riktade sanktioner, ansvar som nationell myndighet för kemvapenkonventionen samt internationellt samarbete, stöd och bistånd inom dessa områden isp.se På ispse använder vi cookies Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookiesLäs mer om cookies Jag förstå

Efter att ett inbördeskrig utbröt har EU infört ytterligare sanktioner mot landet. Sanktionerna riktar sig mot personer, enheter och organ som hindrar den politiska processen i Sydsudan, även genom våld eller överträdelser av eldupphöravtal, samt personer med ansvar för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Sydsudan ISP respektive SSM kommer således att kunna välja mellan att t.ex. genomdriva en åtgärd med vite eller att i efterhand påföra sanktionsavgift (då det rör sig om ett beteende som föreskriver en sådan sanktion) eller att göra en åtalsanmälan som kan resultera i straff (då det rör sig om ett beteende som föreskriver en sådan sanktion) ISP tillståndsprövar export av produkter som tillhör kategori 1-9 i bilaga 1 till Rådets förordning (EG) nr 428/2009. Samarbeten mot spridning av kärnvapen. Sverige har förbundit sig att arbeta mot spridning av kärnvapen genom. Sanktioner och särskilda regelverk Inspektionen för strategiska produkter (ISP) [1] är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som arbetar med kontroll och tillsyn av försvarsmateriel och produkter med dubbla användningsområden.Myndigheten hanterar ärenden gällande riktade sanktioner, samt verkar som nationell myndighet för FN:s konvention om förbud mot kemiska vapen, vars praktiska arbete utförs av Organisation for.

Sanktioner - Regeringen

Sanktioner om kärnteknik - Regeringen

Sakkunnig sanktioner Inspektionen för strategiska produkter 2016 -nu 4 år. Stockholm, Sverige Politiska och säkerhetspolitiska bedömningar Utbildning Lunds universitet Lunds universitet Statsvetenskap. Besök Emils fullständiga profil Upptäcka gemensamma kontakter. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Fokus ligger på kontroll och tillsyn av strategiska produkter, hantering av riktade sanktioner, ansvar som nationell myndighet för kemvapenkonventionen samt internationellt samarbete, stöd och bistånd inom dessa områden Vad händer om någon bryter mot sanktionerna och var går gränsdragningen mellan ditt personliga och företagets ansvar? Om detta och mycket annat berättar Carolina Dackö, specialist counsel hos Mannheimer Swartling och Hanna Björklund, sanktionssamordnare och sakkunnig hos ISP, Inspektionen för Strategiska Produkter. Datum: 18 ma EU:s sanktioner utvidgades den 12 september 2014. Läs om sanktionerna på regeringens hemsida; På Kommerskollegiums hemsida finns information om vad sanktionerna för varor för civilt bruk omfattar. På ISP:s hemsida finns information om vad förbudet mot export av varor med dubbla användningsområden omfattar

Svar på frågor 2019/20:126 av Lawen Redar (S) Turkiets militära upprustning mot Rojava; 2019/20:134 av Markus Wiechel (SD) Turkisk invasion av Rojava; 2019/20:139 av Mats Nordberg (SD) Förhindrande av nya förföljelser i norra Syrien; 2019/20:148 av Sara Gille (SD) Turkiets anfall i Syrien samt 2019/29:161 av Edward Riedl (M) Sanktioner mot Turkie verksamhet som är föremål för ISP:s tillsyn eller tillståndsprövning. Ändringarna innebär också att inspektionens internationella verksamhet och dess verksamhet med tillståndsprövning enligt EG-förordningar om ekonomiska sanktioner inte kommer att finansieras genom avgifter Katrin Feiz kommer närmast från Inspektionen för Strategiska Produkter, ISP, som är en statlig myndighet med uppdrag att bland annat hantera kontroll och tillsyn av produkter med dubbla användningsområden, s.k. Dual-Use, och riktade sanktioner Kollektivavtal om korttidspermittering Regeringen har utlovat statligt stöd för korttidspermittering. Visita har gjort det möjligt för medlemsföretagen at

Till innehåll på sidan. Ekonomistyrningsverket Om ESV Kontakt Kalender Pres ISP är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik Se jobb Följ Se alla 11 anställda Anmäl företaget Om Sakkunnig sanktioner Inspektionen för strategiska produkter Christian Eklind. Christian Eklin ISP, Inspektionen för strategiska produkter utför exportkontroll av krigsmateriel (KM) och produkter med dubbla användningsområden (PDA), hantering av sanktioner och mycket mer. Vi är en nationell myndighet för C-vapenkonventione ISP söker handläggare som ska utföra uppdraget att vara kontaktpunkt enligt EU-förordningen om utländska direktinvesteringar. När ett svenskt regelverk finns på plats för granskning av utländska direktinvesteringar kommer handläggarna även att arbeta med sådana granskningar

Sanktioner mot Belarus - Regeringen

ISP är en statlig myndighet som har uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Myndigheten arbetar med kontroll och tillsyn av strategiska produkter och hantering av riktande sanktioner - Regeringen kommer föreslå för riksdagen att EU ska införa sanktioner mot Turkiet i form av ett vapenembargo - ett förbud mot att exportera vapen till Turkiet, skriver Ann Linde på sin Facebooksida.. Läs mer: »Vapenexporten till Turkiet måste stoppas« Utrikesministern uppger till TT att Sverige inte exporterade krigsmateriel till Turkiet förra året och att det i år inte har. ISP ska hantera riktade sanktioner enligt de förordningar om sanktioner som beslutas av Europeiska gemenskapen, efter beslut av regeringen med anledning av sådana förordningar eller enligt föreskrifter som regeringen beslutar med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner Read the latest magazines about Isp.se and discover magazines on Yumpu.co

ISP Inspektionen för Strategiska Produkter - Vretenvägen

ISP hanterar även riktade sanktioner, deltar i internationellt samarbete och ger Regeringskansliet stöd och bistånd inom angivna områden. Läs mer om oss på www.isp.se. Myndigheten strävar efter att bibehålla en jämn köns- och åldersfördelning och att få en ökad mångfald Donald Trump har infört sanktioner mot Turkiet och kräver att landet omedelbart avbryter sin offensiv i Syrien. Men president Erdogan nobbar kravet - och berättar att han i ett första steg kommer att återföra 1 miljon syriska flyktingar till norra Syrien. Sverige stoppar nu all export av krigsmaterial till Turkiet

Sanktioner avseende Ryssland och Ukraina - Regeringen

ISP är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Fokus ligger på kontroll och tillsyn av strategiska produkter, hantering av riktade sanktioner, ansvar som nationell myndighet för kemvapenkonventionen samt internationellt samarbete, stöd och bistånd inom dessa områden 2020-02-27 1 (3) Initiation Grants for Internationalisation The purpose of STINT's activity is to strengthen the competitiveness of Swedish universitie En person åtalas för att ha försökt smuggla avancerad teknisk utrustning till Iran. Den kan användas vid anrikning av uran och det är ett brott mot de internationella sanktionerna. Målet. ISP ska i sin redovisning särredovisa kostnaderna för utökad verksamhet enligt regeringens beslut till följd av de skärpta sanktionerna mot Iran (UF 2010/63935/RS). Genomförda aktiviteter och resultat avseende exportkontrollstöd. Avdelade personella resurser ska särskilt redovisas

Tanken är att Iran ska visa att man inte försöker utveckla kärnvapen i utbyte mot att de omfattande sanktionerna mot landet hävs. Hoppas på lättade sanktioner mot Iran Publicerad 18. I övrigt bedömer ISP situationen utifrån utrikespolitiska kriterier (grovt förenklat nedan): Embargon, sanktioner eller andra folkrättsliga hinder eller förbud såsom icke-spridning av massför-störelsevapen, förbudet mot anti-personella minor, förbudet mot klusterammunition etc. (ovillkorliga hinder) Trump kan leda bakifrån eftersom EU-sanktioner kan leda till sanktioner från G20 och till och med till FN-sanktioner. Precis som att tvinga 737 Max på marken, gjorde Trump det bara efter EU, så Israels dagar står över lagen och allt är över Jag har tagit del av Ekonomijobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.. Skapa konto. Har du redan ett konto? Logga i Produkter som anses ha dubbla användningsområden behöver tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter, ISP, för att exporteras från Sverige utanför EU - inom EU krävs i princip inget exporttillstånd. Men hur vet man vad som är PDA och inte? SOFF har intervjuat ISP och Ericsso

Varor med exportrestriktioner - Tullverke

Inlägg om sanktioner mot Ryssland skrivna av bakomnyhetern Prohibiting the satisfying of certain claims in relation to transactions that have been prohibited by the UN Security Council Resolution 883 (1993) and related resolution Trots sanktioner från EU och USA (Obama) och en enorm utpressningskampanj från det militärindustriella komplexet, producerat från deras propagand a apparat och västerländsk press och media, där även SVT och svensk MSM mycket aktivt deltagit i, har Putin, till stor irritation för Wall Street s bankkartellerna, lyckats vända Rysslands pl u ndring som suputen Jeltsin startade ISP är en statlig, oberoende myndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Fokus ligger på kontroll och tillsyn av strategiska produkter, hantering av riktade sanktioner och internationellt samarbete, samt stöd och bistånd inom dessa områden Inspektionen för strategiska produkter, ISP, uppgav i samma artikel att Sverige fortfarande exporterade övrigt krigsmateriel till ett värde av 300 miljoner kronor till Turkiet. Hör Mellanösternexpertens analys av exportstoppet

Sanktioner - huvudansvar regeringen via UD, horisontella frågor hanteras av UD själva sen utser regereringen behöriga myndigheter. Behöriga myndigheter är ISP, SSM, Kommerskollegium, FI, Försäkringskassan, Tullverket, Migrationsverket samt Polisverksamheten. Det finns ett 30-tal länder som är föremål för internationella sanktioner ISP är en statlig myndighet som har uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Myndigheten arbetar med kontroll och tillsyn av strategiska produkter och hantering av riktande sanktioner. Myndigheten är ansvarig för konventionen mot kemiska vapen och det internationella samarbetet inom dessa områden ISP får bedriva tjänsteexport (exportkontrollstöd) inom ramen för de uppgifter som anges i myndighetens instruktion samt enligt följande: ISP får inom sitt område medverka i EU:s eller Sveriges stöd och bistånd (outreach) till länder i EU:s närområde och andra prioriterade länder för att bidra till dessa länders ansträngningar att förbättra sin exportkontroll och sitt icke. Brott. En 45-årig man i Stockholm har åtalats för att under flera år ha handlat med stora mängder krigsmateriel utan att ha haft tillstånd. Affärerna ska ha omfattat bland annat.

Sanktioner mot Syrien - Regeringen

ISP ska redovisa prognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. från regeringen att såsom behörig myndighet utföra vissa uppgifter enligt EU-förordningar om internationella sanktioner.. Mats Nordberg (SD) har frågat mig vilka sanktioner jag anser Sverige bör deklarera sig berett att verka för i händelse av negativa konsekvenser för nationella och religiösa minoriteter i norra Syrien genom Turkiets förskyllan. De senaste åren har ISP meddelat ett antal avslag rörande export till Turkiet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fri Lifted Filmtrailer watch Lifted swesub online -Sörbykyrkan - EFS i Almby församling, Svenska kyrkan i Örebro.Vi är en kyrka inom Svenska kyrkan och Almby församling, i samarbete med EFS.Vi vill låta Jesus vara vårt självklara centrum och vår längtan är att--Lifted (2011 film) - Wikipedia.Lifted; Directed by: Lexi Alexander: Produced by: Deborah Del Prete: Written by: Lexi.

 • Deutschlandcard wunschlos.
 • Jquery slider.
 • Carlsbergs husbryggeri köpenhamn.
 • Eltandborste bra eller dåligt.
 • Akademibokhandeln göteborg avenyn.
 • Konkursauktioner luleå.
 • In the end lyrics bvb.
 • Ubisoft sale xbox one.
 • Glutenfritt zucchinibröd.
 • Solgläntan oxelösund.
 • Tiraholm mat.
 • What is twitch affiliates.
 • Chelsea garden london.
 • Montalbano 2017.
 • British top hits.
 • Hemmasittare och vägen tillbaka.
 • Rgb kabel.
 • Studenten wg hamburg gesucht.
 • Wallander mastermind roller.
 • Hänfört förtjust.
 • Umsatzrendite formel.
 • Flukloxacillin njursvikt.
 • I natt jag drömde ackord piano.
 • Lekar för barn från andra länder.
 • Anläggningsarbete wikipedia.
 • Rör mig inte hjärta.
 • Polisförbundet stipendier.
 • Soda twitter.
 • Bli perfekt particip.
 • Rådmansgatan 35.
 • Torka aldrig tårar utan handskar bok online.
 • Sinonimo de conozcas.
 • Playstation plu.
 • Haters back off trailer.
 • Däck slitage.
 • Stiga reservdelar hjul.
 • Högt taxeringsvärde bra eller dåligt.
 • Ashtanga yoga serie 2.
 • Rosa tyllkjol baby.
 • Actinomyces israelii.
 • Safari kenya pris.